Olika rollspel

Det finns många olika sorters rollspel, vissa fokuserar mer på själva ”spel”-delen medan andra fokuserar mer på själva ”roll”-delen. För vissa är rollspel synonymt med Dungeons & Dragons, men det är bara ett spel. Nedan finns en lista på de vanligaste spelen som brukar spelas i vår förening.

  • Dungeons and dragons, 5e
  • EON IV
  • Pathfinder 2e
  • Drakar och demoner (2023)
  • Shadowrun 4e/20a
  • Shadowrun 5e
  • Warhammer 40k Dark Heresy