Kategorier
Annat Årsmöte Information

Årsmöte

Den 20e februari i år är det åter igen dags för Rollspelsföreningen Daaks Ord att hålla årsmöte. En kallelse gick ut till alla medlemmar i lördags, men för att se till att alla som vill komma får den information de behöver, även personer som ännu inte blivit medlemmar, så skriver jag även om mötet här.

Under årsmötet kommer föreningens styrelse för nästa verksamhetsår att väljas, våra stadgar kan komma att ändras, föreningens budget för nästa år skall göras upp och en verksamhetsplan skall skrivas. Det är under årsmötet du som medlem har en chans att påverka föreningens verksamhet. För att årsmötet skall kunna bli av måste 2/3-delar av de röstberättigade medlemmarna vara närvarande, vilket är alla om inte någon själv säger upp sin röst. Om du inte kan komma på årsmötet är det mycket viktigt att du skickar ett mail till styrelse [ snaebela ] daaksord [ punkt ] org och säger att du inte kan komma och att du säger upp din röst, för annars kommer din plats stå tom och risken finns att många beslut inte kommer att kunna gå igenom. Varje röst behövs för att avgöra föreningens framtid.

Tid: 2011-02-20 12:00:00
Plats: Nya Påvelundsskolans Café

Nedan finns de dokument som inte innehåller känsliga personuppgifter listade.

Styrelsens förslag på dagordning
Föreningens nuvarande stadgar
Valberedningens lista på nomineringar
Styrelsens verksamhetsrapport för 2010
Styrelsens ekonomiska berättelse för 2010
Bilaga: Mallar

Vi hoppas på att få se er alla på årsmötet!

//Emil Forslund, Sekreterare i Rollspelsföreningen Daaks Ord