Kategorier
Annat Eon Okategoriserade Rollspel

Ah, minnen!

Sitter och kikar lite på föreningens gamla wave. Här finns många godbitar som väcker minnen, exempelvis våra diskussioner kring nya yrken i Mundana.

Missla (PER, PER, PER)

Yrkesfärdigheter: (1 | 2 | 3)
<Hantverksfärdighet>, Matlagning, Speja, Söka
Specialfärdigheter: Ob1T6 – 99 enheter stridsvana
Valfria färdigheter: (1 | 2 | 3)
Startkapital: (1 | 2 | 3) * Ob1T6 katter
Startutrustning: (1 | 2 | 3) st A-val, (0 | 0 | 1) st B-val, (0 | 0 | 1) st C-val, (0 | 0 | 1) st D-val.
Kontakter: (5 | 10 | 15)
Övrigt: Om karriären är framgångsrik så är inte alla sociala färdigheter svårlärda. Alla misslor börjar med två (2) hönor och en (1) paj.