Kategorier
Okategoriserade

Nya bidragsregler

Nu har Sverok släppt lite preliminära uppgifter om hur bidragsnivåerna kommer att se ut 2012. Det ser bra ut för föreningen vår, även om träffbidragsreglerna har förändrats så att vi inte slår i bidragstaket. På det stora hela är detta dock en bra sak, då det förhoppningsvis inte resulterar i att pengarna tar slut nästa år så som de gjorde i år.

Den viktigaste förändringen är att grundbidraget höjts till 4000 kronor för de föreningar som har en medlemsavgift. Detta är dubbelt så mycket som förra året. Vi kommer fortfarande kunna söka träffbidraget, men istället för att få pengar per medlem och träff så som det var i år så kommer vi få 150 kronor jämnt för varje träff som uppfyller kriterierna. Ett av dessa kriterier är att de måste utannonserar minst 10 dagar i förväg. Detta liknar mycket de regler som gällde 2010, förutom att då var det 200 kronor och 14 dagar i förväg. För vår förening kommer detta förmodligen innebära att vi kan söka maxbeloppet (36 tiodagarsperioder * 150 kronor + 4000 = 9400 kronor).

Det ser alltså ut som att 2012 kommer att bli ett minst lika bra år som 2011!