Kategorier
Uncategorized

Spelmöte: 2010-06-27

Information: Om du inte är medlem i föreningen får du vara med tre (3) gånger från och med nu. Efter det måste du betala medlemsavgiften.
Information: Vi har t-shirts kvar! Kontakta Emil för mer information! (100 kr/st)
Information: Emil kommer att vara tvungen att gå tidigare, men vi har Nya Påvelundsskolan hela dagen så torsdagsgruppen fortsätter sin kampanj och är du inte med i torsdagsgruppen normalt kan du vara med förutsatt att du kontaktar Patrik innan mötet.

Spelledare: Emil ”Duncan” Forslund
Rollspel: Eon III
Äventyr: Sylfens vrede: Diamantäpplet
Tid: 2010-06-27 10:20:00
Plats: Nya Påvenlundsskolan
Spelare med karaktärer:

Patrik ”Swedman” Lindqvist
Erik ”Grönis” Grönlund
Daniel Vedin
Kenth ”Cancer” Gunnarsson
Oscar ”Chains” Kempe
Leo ”Zombie” Cederwall
Philip ”Waagh!” Dockered
Lina ”Laijn” Hansson

Om du inte har en karaktär och vill komma kontakta Emil snarast
Ett hjärta () efter namnet betyder att personen är medlem i föreningen.

Resa:

Från Frölunda Torg:
Ta Buss 97 mot Fiskebäck klockan 10:04 från Frölunda Torg, Läge J. Gå av Buss 97 vid Påvelunds Centrum klockan 10:12.

Från Brunnsparken:

Ta Buss 50 mot Frölunda Torg klockan 09:55 från Brunnsparken, Läge L. Gå av Buss 50 vid Beryllgatan klockan 10:06.
Ta Buss 97 mot Fiskebäck klockan 10:09 från Beryllgatan, Läge B. Gå av Buss 97 vid Påvelunds Centrum klockan 10:12.

Övrigt:

Om du kommer på mötet antas att du läst igenom och godkänt att följa reglerna.
Lokalen kommer vara låst om du tar en tidigare buss, räkna med att få vänta utanför.
Mat får ni ordna själva. Hemköp samt pizzeria finns inom gångavstånd och det finns även tillgång till micro i lokalen.